รีวิว 1 ม้วน Alva ผ้าอ้อมเด็กทารกย่อยสลายได้ Flushable Visose Liners สีขาว

1 ม้วน Alva ผ้าอ้อมเด็กทารกย่อยสลายได้ Flushable Visose Liners สีขาว

1 ม้วน Alva ผ้าอ้อมเด็กทารกย่อยสลายได้ Flushable Visose Liners สีขาว ผ้าอ้อมผ้าและอุปกรณ์

เด็กอ่อนและเด็กวัยหัดเดิน 1 ม้วน Alva ผ้าอ้อมเด็กทารกย่อยสลายได้ Flushable Visose Liners สีขาว

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 123THB

No Brand
    The flushable viscose liners are designed to be placed in the next to the babies’ skin. The diaper will draw any moisture through the liners but will stop the solids. When you change the dirty diapers for your babies, remove the liner and drop it down to the toilet and simply flush it away. They are also environment protection. The features of the 100 biodegradable flushable viscose liners is as follows: 1. Keeps your babies’ skin dry 2. 100% biodegradable 3. Non-Chlorine Bleached 4. Made from super soft viscose 5. One roll has 100pcs. 6. Both side can be used 7. Not recommended fold the liners Package include: One roll

ข้อมูลสินค้า 1 ม้วน Alva ผ้าอ้อมเด็กทารกย่อยสลายได้ Flushable Visose Liners สีขาว

ไม่ฟอกคลอรีน
นุ่มสุดเหนียว
หนึ่งม้วน 100 ชิ้น.
ทั้งสองด้านสามารถใช้งานได้


รีวิว เด็กอ่อนและเด็กวัยหัดเดิน,รีวิว ผ้าอ้อมและโถนั่งเด็ก,รีวิว ผ้าอ้อมผ้าและอุปกรณ์,รีวิว ผ้าอ้อมผ้า,รีวิว ,คะแนนสินค้า0,คะแนนร้านค้า 72