รีวิว Sanipad / แซนนิแพด แผ่นรองซับเด็ก (ไซส์ L : 30 x 45 ซม)ซม. 20แผ่น (ขายยกลัง!! 12แพ็ค)

Sanipad / แซนนิแพด แผ่นรองซับเด็ก (ไซส์ L : 30 x 45 ซม)ซม. 20แผ่น  (ขายยกลัง!! 12แพ็ค)

Sanipad / แซนนิแพด แผ่นรองซับเด็ก (ไซส์ L : 30 x 45 ซม)ซม. 20แผ่น (ขายยกลัง!! 12แพ็ค) ผ้าอ้อมผ้าและอุปกรณ์

เด็กอ่อนและเด็กวัยหัดเดิน Sanipad / แซนนิแพด แผ่นรองซับเด็ก (ไซส์ L : 30 x 45 ซม)ซม. 20แผ่น (ขายยกลัง!! 12แพ็ค)

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 1760THB

100%
    ใช้รองซับเมื่อฝึกหัดขับถ่าย ใช้รองซับในขณะเดินทาง ใช้รองซับสิ่งขับถ่ายแทนผ้าอ้อม ใช้พาดไหล่ป้องกันน้ำลาย วิธีใช้ ปูผ้าปูที่นอนใหม่ลงบนฟูกส่วนกลาง เคลื่อนย้ายเด็กไปทางด้านข้างก่อน แล้วจึงพับผ้าปูที่นอนเก่าขึ้นมา เคลื่อนย้ายเด็กไปทางด้านหนึ่งแล้ว จึงพับผ้าปูที่นอนเก่าขึ้น แล้วปูด้วย ผ้าปูที่นอนใหม่ เคลื่อนย้ายเด็กกลับมาบนผ้าปูที่ นอนใหม่ ปูแผ่นรองซับสำหรับดูแลรักษาลง บนผ้าปูที่นอนใหม่ ข้อควรระวัง ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาการนำเข้าปาก ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน เนื่องจากผ้าอ้อมนี้มีลักษณะคล้ายผ้า สามารถติดไฟได้ #Sanipad #แผ่นรองซับเด็ก #แซนนิแพด #ไซส์ L ยกลัง 12 แพ็ค/หีบ

ข้อมูลสินค้า Sanipad / แซนนิแพด แผ่นรองซับเด็ก (ไซส์ L : 30 x 45 ซม)ซม. 20แผ่น (ขายยกลัง!! 12แพ็ค)

จัดส่งทั่วไทย และต่างประเทศ


รีวิว เด็กอ่อนและเด็กวัยหัดเดิน,รีวิว ผ้าอ้อมและโถนั่งเด็ก,รีวิว ผ้าอ้อมผ้าและอุปกรณ์,รีวิว ผ้าอ้อมผ้า,รีวิว ,คะแนนสินค้า0,คะแนนร้านค้า 33